Στο δεύτερο άρθρο του πολυνομοσχεδίουπροβλέπεται πως με το δεύτερο κύμα μεταφοράς ΔΕΚΟ στο υπερταμείο όταν συσταθεί θα μεταφερθούν τελικά έξι επιχειρήσεις και συγκεκριμένα το ποσοστό του Δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Κτιριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και ΔΕΗ (το 34% καθώς το υπόλοιπο 17% ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ).

Εκτός του υπερταμείου μένουν ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΑΒ, με βάση το προσχέδιο του νομοσχεδίου που καταθέτει στη Βουλή η κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο είχε αποφασιστεί η μεταφορά στο υπερταμείο των ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ και ΕΛΤΑ.

Στο σχέδιο νόμου εντάσσεται, ως παράρτημα, και κατάλογος με τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ οι οποίες θα μεταβιβαστούν στο υπερταμείο όταν συσταθεί.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 προβλέπει πως «την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της Ε.ΔΗ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές των δημοσίων επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ΄ και στο Παράρτημα Ε’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος νόμου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.ΔΗ.Σ.» (Εταιρεία Συμμετοχών Δημοσίου Α