Αυστηρή εποπτεία του ΥΠΟΙΚ στις κρατικές ενισχύσεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔01/02/2020 - 11:03 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις για να ενισχυθεί ο ρόλος του υπουργείου στα θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Στις επόμενες κινήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του υπουργείου Οικονομικών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων, αναφέρθηκε διεξοδικά ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας σε χαιρετισμό του σε ημερίδα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του υπουργείου. Η ημερίδα απευθύνεται στις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, στις διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ και σε φορείς που χορηγούν ενισχύσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών, μέσω της ΚΕΜΚΕ, έχει συντονιστικό ρόλο στην διαχείριση υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, και αποτελεί το βασικό σημείο επαφής των ελληνικών αρχών για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του δεν εξαντλούνται στον συντονισμό, καθώς μέσω του εκ των προτέρων ελέγχου, συμβάλλει στην εδραίωση ασφάλειας δικαίου.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του δεν εξαντλούνται στον συντονισμό, καθώς μέσω του εκ των προτέρων ελέγχου, συμβάλλει στην εδραίωση ασφάλειας δικαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

Οι επόμενες κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των κρατικών ενισχύσεων:

Στην επεξεργασία των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να διαμορφωθεί ένα roadmap (σ.σ.: οδικός χάρτης) για κάθε περίπτωση, εστιάζοντας στις περιπτώσεις που μπορούν να κλείσουν όσο το δυνατόν αμεσότερα.
Στην ανάπτυξη τακτικών συναντήσεων με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να υπάρχει εικόνα για την πορεία των άλλων υποθέσεων, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον συντονισμό των υποθέσεων ανάκτησης.
Στην υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να προωθείται η ολοκληρωμένη επεξεργασία και διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.
Στη συνέχιση της συνεργασίας και προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός στενότερου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων, για τον προληπτικό έλεγχο αλλά και τον συντονισμό των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων και την αποφυγή περιπτώσεων παράνομων και μη συμβατών με την Κοινή Αγορά ενισχύσεων.
Στην ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι όλο και λιγότερα μέτρα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση και επομένως είναι μεγαλύτερη η ευθύνη των κρατών- μελών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους Απαλλακτικούς Κανονισμούς, αλλά για τη συνεκτική και ενιαία εφαρμογή των κανόνων στη χώρα.
Στην έγκαιρη συνεργασία για τα θέματα που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση ή και υλοποίηση μέτρων που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου απαιτείται, ώστε να επιταχύνεται η επίλυση των θεμάτων.  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso