Η – Θα μπαίνει τέλη Ιανουαρίου και πληρώνεται για πρώτη φορά με την σύνταξη Φεβρουαρίου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι στην τσέπη αλλά μόνο λογιστική αύξηση του ποσού της σύνταξης στα χαρτιά. Υπάρχει, ωστόσο, και μια κατηγορία συνταξιούχων που δεν συγκαταλέγονται ούτε στους μεγάλους χαμένους, αλλά ούτε και στους κερδισμένους των αυξήσεων, παρά βρίσκονται κάπου στη μέση. Θα δουν στο τελικό ποσό μια αύξηση, η οποία όμως θα είναι μικρή, τουλάχιστον μικρότερη από την αύξηση που προκύπτει μετά την εφαρμογή του 7,75% σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.

Η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων είναι όσοι διατηρούν μικρή θετική προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου (2016), για παράδειγμα κάτω από 30 – 40 ευρώ και μέσω της αναπροσαρμογής εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης δικαιούνται μια αύξηση η οποία κυμαίνεται για παράδειγμα κοντά στα 50 – 70 ευρώ. Η αύξηση που δικαιούνται «ψαλιδίζεται» από την μικρή προσωπική τους διαφορά, δεν απορροφάται ωστόσο ολόκληρη καθώς περισσεύει ένα ποσό το οποίο θα λάβουν ως καθαρή αύξηση στην τσέπη, αφού πρώτα έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά. Από το 2024 θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση που δικαιούνται.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και συνταξιούχοι που έλαβαν σημαντική αύξηση με τον νόμο Κατρούγκαλου (2016), η οποία όμως «ψαλιδίστηκε» από τον νόμο Βρούτση (2020). Αυτοί έχουν προσωπική διαφορά που σχηματίστηκε το 2020 και λόγω αυτής δεν θα δουν τώρα περαιτέρω αύξηση στην τσέπη ή θα δουν μικρή αύξηση στην τσέπη.

Οι συνταξιούχοι με την μικρότερη αύξηση

Οι λιγότερο τυχεροί είναι 250.000 – 350.000 συνταξιούχους που δεν θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 7,75% στην τσέπη καθώς διατηρούν μικρή προσωπική διαφορά. Υπενθυμίζεται πως την αύξηση του 7,75% θα τη δουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

Για παράδειγμα

Συνταξιούχος που έπαιρνε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου καθαρή προ φόρου σύνταξη 553,72€.
Με βάση τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή των συντάξεων προέκυψε νέο καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης 542,47€.
Συνεπώς ο συνταξιούχος λαμβάνει και προσωπική διαφορά 11,25€.
Η αύξηση 7,75% εφαρμόζεται στην Εθνική και την Ανταποδοτική σύνταξη.
Προκύπτει νέο καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης 584,51€.
Συνεπώς η αύξηση είναι 42,04€ (584,51€ – 542,47€ = 42,04€)
Ο συνταξιούχος όμως δεν θα λάβει ολόκληρη την αύξηση στην τσέπη καθώς διατηρεί μικρή προσωπική διαφορά 11,25€.
Θα λάβει στα τέλη Ιανουαρίου αύξηση 42,04€ – 11,25€ = 30,79€ (χάνει 11,25€ από την αύξηση)
Η σύνταξη του θα αναπροσαρμοστεί από τα 553,72€ στα 584,51€

 

Στην ίδια κατηγορία των λιγότερο τυχερών ανήκουν και συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν σημαντική αύξηση συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου (2016) και μικρή μείωση – ψαλίδισμα της αύξησης – με το νόμο Βρούτση (2020).

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος που έπαιρνε 808 ευρώ πριν το 2016
Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη του αυξήθηκε στα 989 ευρώ – Πήρε την αύξηση 180 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται πριν τα Χριστούγεννα με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς η σύνταξη του από φέτος έχει φτάσει στα 989 ευρώ.
Με τον νόμο Βρούτση του 2020 η σύνταξη του επανυπολογίστηκε και το καθαρό ποσό προκύπτει στα 884 ευρώ, χαμηλότερα από το ποσό του 2016, υψηλότερα από το ποσό πριν το 2016.
Η σύνταξη του δεν μειώθηκε το 2020 αλλά ο συνταξιούχος διατηρεί προσωπική διαφορά 105,41 ευρώ.
Με την αύξηση 7,75% η σύνταξη του (καθαρό προ φόρου ποσό) αυξάνεται στα 952 ευρώ
Δικαιούται αύξηση 68,54 ευρώ.
Ωστόσο δεν θα λάβει αύξηση, διότι λαμβάνει ήδη 989 ευρώ (περισσότερα από τα 952).
Θα συνεχίσει όλο το 2023 να λαμβάνει 989 ευρώ και η προσωπική του διαφορά πέφτει στα 36,87 ευρώ – Θα συμψηφιστεί με την αύξηση του 2024.

 

Οι πιο τυχεροί φυσικά είναι 1,38 εκατομμύρια συνταξιούχοι που θα δουν ολόκληρη την αύξηση 7,75% καθώς δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν αρνητική προσωπική διαφορά (πήραν μεγαλύτερη σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

Συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13 Μαίου 2016 και μετά
Συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου 2016 και η σύνταξη τους αυξήθηκε με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου (αρνητική προσωπική διαφορά)
Συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου 2016 και η σύνταξη τους έμεινε ίδια με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου
Συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου 2016, η σύνταξη τους μειώθηκε λίγο με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά αυξήθηκε εκ νέου με τον νόμο Βρούτση επειδή είχαν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που πήραν αυξήσεις το 2020 λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης, λαμβάνουν την αύξηση που δικαιούνται σε 5 ετήσιες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται του χρόνου (2024). Αυτοί και υπό την προϋπόθεση πως το καθαρό προ φόρου ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που προέκυψε από τον νόμο Κατρούγκαλου, θα λάβουν σχεδόν όλη την αύξηση που δικαιούνται, καθώς θα αφαιρεθεί η τελευταία δόση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς του 2020.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος που έπαιρνε 886 ευρώ πριν το 2016
Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη του αυξήθηκε στα 914 ευρώ – Πήρε την αύξηση 27 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται πριν τα Χριστούγεννα με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς η σύνταξη του από φέτος έχει φτάσει στα 914 ευρώ.
Με τον νόμο Βρούτση του 2020 η σύνταξη του επανυπολογίστηκε και το καθαρό ποσό προκύπτει στα 935 ευρώ – Παίρνει την αύξηση σε 5 ετήσιες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται το 2024
Με την αύξηση 7,75% η σύνταξη του (καθαρό προ φόρου ποσό) αυξάνεται στα 1.008 ευρώ
Δικαιούται αύξηση 72,5 ευρώ.
Ωστόσο θα λάβει αύξηση 68,19 καθώς αφαιρείται η τελευταία δόση της αύξησης του 2020 (4,31 ευρώ)
Θα λαμβάνει όλο το 2023 σύνταξη 1.003,7 ευρώ.