Απογειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές πάνω από το 50% από 1/1/2017 το έξτρα χαράτσι για τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι.

Οι απασχολούμενοι με καθεστώς μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους) με μπλοκάκι, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, θα «τιμωρούνται» διπλά από 1/1/2017 αν έχουν παράλληλα για την ίδια απασχόληση σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αφενός, διότι οι ατομικές τους εισφορές, όπως και των ελεύθερων επαγγελματιών, θα υπολογίζονται με το 26,95% του φορολογητέου εισοδήματός τους και αφετέρου διότι θα εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη και για ασθένεια για την απασχόλησή τους ως μισθωτοί.

Αν έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ, θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το 16% των μικτών αποδοχών. Αν, λόγω ιδιότητας, ασφαλίζονται σε άλλο φορέα (πχ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) και συνδέονται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με εργοδότες ή επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να καταβάλλουν την εισφορά εργαζομένου που τους αναλογεί από τη σχέση μισθωτής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα για τη δεύτερη δραστηριότητά τους (μπλοκάκι) θα καταβάλλουν έξτρα εισφορά σύνταξης και ασθένειας που θα είναι 26,95% από το πρώτο ευρώ της αμοιβής τους (20% για σύνταξη και 6,95% για ασθένεια).

Η συνολική επιβάρυνση – μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές – για μισθωτούς ΙΚΑ που ασκούν και ατομικό επάγγελμα, με μπλοκάκι, φτάνει στο 43% (16% ως μισθωτοί και 26,95% ως ελεύθεροι επαγγελματίες) ενώ σε περιπτώσεις εργαζομένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί σε Ταμεία (πχ ΔΕΚΟ, τραπεζών), όπου οι εισφορές «εργαζομένου» είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες που ισχύουν στο ΙΚΑ και φτάνουν στο 22%, η πρόσθετη επιβάρυνση αν έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι ασκώντας το ατομικό επάγγελμα, θα ανεβάσει το κόστος της ασφάλισής τους σχεδόν στο 50% του εισοδήματος.

Αν προστεθούν και οι φόροι (φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και τυχόν προκαταβολή φόρου), τότε η επιβάρυνση στο εισόδημα από την διπλή ασφαλιστική εισφορά και τους φόρους αγγίζει το 80%.

Τρεις κατηγορίες εργαζομένων

Με το νέο καθεστώς, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι εργαζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις – τουλάχιστον – κατηγορίες:

1.Οι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ασφάλιση ΙΚΑ, χωρίς άλλη δραστηριότητα (χωρίς μπλοκάκι), οι οποίοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις ίδιες με σήμερα εισφορές (16% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών τους). Στην περίπτωση που ασκούν και ατομική δραστηριότητα (με μπλοκάκι), για την οποία δεν έχουν σύμβαση, αλλά παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορα πρόσωπα ή επιχειρήσεις (πχ, λογιστές με ΙΚΑ και μπλοκάκι για υπηρεσίες σε άλλα πρόσωπα), τότε θα κληθούν να καταβάλουν την έξτρα εισφορά 26,95% για κάθε αμοιβή.

2.Οι αυτοαπασχολούμενοι (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι) που λόγω ιδιότητας ασφαλίζονται σε ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών ενώ ασκούν παράλληλα και ατομική δραστηριότητα (με μπλοκάκι), οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά 26,95% εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από έναν εργοδότες (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) χωρίς να έχουν με κανέναν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός που εργάζεται σε μία εταιρία πληρώνει σήμερα εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Αν έχει και μπλοκάκι και αναλαμβάνει την υλοποίηση μελετών και διαφόρων εργασιών για λογαριασμό τρίτων με τους οποίους δεν συνδέεται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, θα πληρώνει και την έξτρα εισφορά 26,95% επί της αμοιβής του.

3.Οι υπαγόμενοι στο καθεστώς ασφάλισης του ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, βιοτέχνες) οι οποίοι ασκούν είτε ατομική δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είτε ως νομικά πρόσωπα (μέλη εταιριών, επιχειρήσεων υπαγόμενα για την ιδιότητά τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ). Για αυτή την κατηγορία, εφόσον δεν υπάρχει παράλληλη δραστηριότητα (χωρίς μπλοκάκι), οι εισφορές του 2017 θα υπολογίζονται με 26,95% στο φορολογητέο εισόδημα (εισόδημα μετά την αφαίρεση δαπανών). Όσοι ασκούν παράλληλη δραστηριότητα (με μπλοκάκι), για την οποία δεν πλήρωναν εισφορές στον ΟΑΕΕ, από 1/1/2017 θα υποχρεωθούν να πληρώνουν έξτρα εισφορά 26,95%.