Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔16/02/2019 - 20:05 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αναφορικά με την επιβολή εισφορών για εφάπαξ παροχή, στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν.4354/2015 στους δημοτικούς υπαλλήλους ασφαλισμένους στο πρ. ΤΠΔΚΥ αλλά και για την επιβολή ή μη της ιδίας κράτησης στους υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι σε λοιπούς πρώην Τομείς Πρόνοιας που εντάχθηκαν στο Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4578/2018, για τους ¨παλαιούς ασφαλισμένους¨ μισθωτούς
εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις των φορέων
προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σε ότι αφορά στα ποσοστά και στην βάση
υπολογισμού τους.

Επομένως, για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ
διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% μόνο επί του βασικού μισθού και του επιδόματος
χρόνου υπηρεσίας και όχι στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του
ν.4354/2015.

Για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έµµισθους δικηγόρους, μισθωτούς
μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τοµέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ, το ποσοστό 4%
της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, υπολογίζεται από 1.1.2019 επί του ποσού που αντιστοιχεί
στον κατώτατο βασικό µμισθό άγαµου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έµµισθους
δικηγόρους, το ποσοστό 4%, επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.
Επομένως, και στους έµµισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, που
απασχολούνται στον Δήμο σας, δεν διενεργείται κράτηση στην αποζημίωση από υπερωριακή
απασχόληση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Loading...
  • europalso   ideascentral