«Αυτή η διεργασία έγινε και τώρα εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία και επελέγησαν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας όπως απαιτεί το Σύνταγμα και ο νόμος», είπε ο κ. Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης υπενθύμισε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης έχει αναθέσει τη διαδικασία επιλογής προσώπων στο Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού είναι Ανεξάρτητη Αρχή και η διαδικασία με την οποία επιλέγεται η σύνθεσή του είναι διαδικασία στην οποία η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται» δήλωσε από βήματος Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, απαντώντας στην κριτική την οποία άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ. Βορίδης υπενθύμισε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης έχει αναθέσει τη διαδικασία επιλογής προσώπων στο Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στη Διάσκεψη των Προέδρων, υπογραμμίζοντας ότι για τη διενέργεια προσλήψεων στο Δημόσιο υπάρχουν εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες διασφαλίζουν και την ακεραιότητα λειτουργίας του καθώς και την ακεραιότητα της επιλογής προσώπων και αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν.

Τόνισε δε, ότι στο πλαίσιο της αυξημένης πλειοψηφίας 3/5 που έχει ορίσει ο νομοθέτης για την επιλογή των προσώπων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση, απαιτείται μία συνεννόηση την οποία κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής με τη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Αυτή η διεργασία έγινε και τώρα εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία και επελέγησαν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας όπως απαιτεί το Σύνταγμα και ο νόμος» σημείωσε ο κ. Βορίδης, προσθέτοντας ότι το μείζον κριτήριο είναι η ικανότητα και η εντιμότητα των προσώπων αυτών να επιτελέσουν το καθήκον που τους ανατίθεται.

Αναφορικά με την κριτική που άσκησε ο κ. Βελόπουλος στον νέο πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου, ο κ. Βορίδης υπενθύμισε ότι «έχει υπηρετήσει ευδοκίμως ως γενικός γραμματέας της Βουλής επί Φίλιππου Πετσάλνικου και Ευάγγελου Μεϊμαράκη, έχει υπηρετήσει ευδοκίμως ως αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχει αποδείξει την ακεραιότητα, την εντιμότητα και την ικανότητα του».

Τέλος, ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι η διαδικασία τηρήθηκε επακριβώς και στο ακέραιο κατά τα συνταγματικώς προβλεπόμενα.