Τι θα γίνει με τη δικαστική αστυνομία – , Θάνος Παπαϊωάννου για τις γραπτές και τις προφορικές εξετάσεις.

Η ανάρτησή του:

Η αγωνία των πολιτών και τα «»

Μόλις διάβασα διαφήμιση φροντιστηριακής προετοιμασίας για γραπτές και προφορικές εξετάσεις σχετικά με τη δικαστική αστυνομία.
Αλήθεια ποιον ρώτησαν και κατέληξαν,πριν εκδοθεί η προκήρυξη, στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν “γραπτές και προφορικές εξετάσεις” για τη δικαστική αστυνομία;

Δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση. Για την ακρίβεια έχω την ακριβώς αντίθετη: ότι τελικά θα είναι με μόρια και θα τροποποιηθεί η σχετική διάταξη. Ούτε βέβαια οι ψυχομετρικές εξετάσεις που πράγματι θσ υπάρχουν έχουν ύλη για να τη διδαχθείς σε φροντιστήριο. Ψυχραιμία λοιπόν.

Γενικότερα τώρα και επειδή αρχίζει η φροντιστηριακή φιλολογία και για άλλους γραπτούς: Για να γίνει ειδική γραπτή ή προφορική εξέταση για οποιαδήποτε πρόσληψη στο Δημόσιο (πέραν του μεγάλου γρπατού διαγωνισμού) πρέπει να ψηφιστεί νόμος. Αλλά και όταν ψηφιστεί ο όποιος ειδικός νόμος, μετά θα πρέπει να εκδοθεί η προκήρυξη που θα μιλάει για συγκεκριμένα μαθήματα και ύλη Με άλλα λόγια θα μεσολαβήσουν μήνες για την όποια γραπτή εξέταση.

Στον μεγάλο γραπτο διαγωνισμό μεσολάβησαν 4 μήνες από την προκήρυξη.

Εν ολίγοις: να είστε απέναντι στις σειρήνες των φροντιστήριων το ίδιο ή και περισσότερο καχύποπτοι από ό,τι είστε απέναντι στο κράτος! Να αναμένετε πάντα τη συγκεκριμένη προκήρυξη.