| Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί (διοριστέων, καταταγέντων και απορριπτέων) της προκήρυξης του για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.

Πρόκειται για, συνολικά, 7.949 θέσεις οι οποίες επελέγησαν από 117.112 αιτήσεις υποψηφίων (1 στους 14,7). Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

-2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. για τις οποίες υποβλήθηκαν 46.073 αιτήσεις (1 προς 17) και

-5.235 θέσεις κατηγορίας Y.E., για τις οποίες υποβλήθηκαν 71.112 αιτήσεις (προσλαμβάνεται 1 στους 13,5 υποψηφίους).

Οριστικά αποτελέσματα 3Κ/2018: