ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρόσκληση 4Ε/2017 -Δείτε τις θέσεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔06/10/2017 - 16:28 | Author: Newsroom Ipaidia

Από το γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4E/2017  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης του ΑΣΕΠ έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

ΑΣΕΠ 13Κ/2017: Πότε βγαίνει η προκήρυξη- Νέες θέσεις εργασίας

Loading...


  • europalso

    ideascentral