: Όσα πρέπει να ξέρετε για την  8Κ/2022 – Κάνει δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ για φορείς που ζητούν μόνιμο προσωπικό.

Αναλυτικότερα, επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων σε διοικητικές , ανεξάρτητα από το γεγονός της συνάφειας του πτυχίου με τη θέση.

Στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι όλων των πτυχίων για τους φορείς:

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και -για παράδειγμα- Γεωπόνος μπορεί να διεκδικήσει τις θέσεις, χωρίς κίνδυνου αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Η προκήρυξη 8Κ/2022 που αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς είναι στην πραγματικότητα μία πρόσκληση μόνιμου διορισμού σε υποψηφίους που διαθέτουν διοικητικά πτυχία.

Θα προσληφθεί προσωπικό των ειδικοτήτων:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Πληροφορικής – Επιστήμης Υπολογιστών
ΠΕ Μηχανικοί
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Στατιστικής
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
ΤΕ Πληροφορικής

Ενισχύονται οι φορείς:

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 11 θέσεις (ΠΕ,ΤΕ)
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 11 (ΠΕ,ΤΕ)
ΝΑΤ: 5 (ΠΕ)
ΟΠΕΚΑ: 24 (ΠΕ,ΤΕ)
ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ: 15 (ΠΕ, ΤΕ)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 3 (ΠΕ)

Η δημοσίευση ολόκληρης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο και η ανακοίνωση της 15νθήμερης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει έως την προσεχή Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Διαβάστε ακόμα: