: Σε λίγες μέρες λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις του που οδηγούν σε 168 μόνιμες προσλήψεις σε και ΕΥΑΘ.

Πιο αναλυτικά, υπενθυμίζουμε ότι η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τις 10K/2021 και 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ είναι η Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου.

Θέσεις για 120 μόνιμους στον

Η προκήρυξη 8Κ/2021 του αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ- (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 8Κ/2021.

48 θέσεις μονίμων στην ΕΥΑΘ

Η προκήρυξη 10Κ/2021 του αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 48 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο , προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και προσληπτέων της προκήρυξης 10Κ/2021.