:  ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας στο – Οι προκηρύξεις του για νέες θέσεις εργασίας. Δείτε στο ipaidia.gr ποιούς αφορούν και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση.

: Πού να κάνετε αίτηση

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν

 • Δήμο Παιανίας
 • Δήμο Αιγάλεω
 • Δήμο Θάσου
 • ΔΕΗ

Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

40 συμβάσεις στην Παιανία

Με 40 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Παιανίας.

Το ενέκρινε τη σχετική και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως 5 Ιουλίου 2021. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

40 θέσεις στο Δήμο Αιγάλεω

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής και δικαιολογητικών για τις 40 θέσεις στο δήμο Αιγάλεω.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 25 Ιανουαρίου.

Θα προσληφθούν

 • Εργάτες Καθαριότητας
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Οδηγοί (με άδεια Γ’ (C) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • Οδηγοί(με άδεια Γ’ (C) & Δ’ (D) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Επίδομα ασθενείας: Κάντε ΕΔΩ την αίτηση

30 συμβάσεις στον δήμο Θάσου

Την πρόσληψη 30 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Θάσου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

: 47 θέσεις σε νέα προκήρυξη

Την πρόσληψη 47 υπαλλήλων προωθεί μέσω , ο Κλάδος ΑΗΣ Λινοπερασμάτων του Νομού Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΔΕ Μηχατοτεχνικοί ΑΗΣ- ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (20 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνίτες Δομικών Έργων (Οικοδόμοι) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικοί) (1 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνίτες Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστές) (2 θέσεις)
 • ΥΕ Εργάτες (22 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 14 Ιανουαρίου έως και 25 Ιανουαρίου 2021.