ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για τις γενικές διευθύνσεις υπουργείων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔28/04/2017 - 16:48 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/οικ.13912 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΞΕ7465ΧΘΨ-4ΒΣ) σχετικά με την για την πλήρωση οριζόντιων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Η Εγκύκλιος και το συνημμένο σε αυτή Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας και Βιογραφικού Σημειώματος, πέραν της ανάρτησής της στο Πρόγραμμα “Διαύγεια”, έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr) Αρχική Σελίδα → Διοικητική Ανασυγκρότηση → Ανθρώπινο Δυναμικό → Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).

Ακολουθεί η εγκύκλιος:  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: