ΑΣΕΠ – Προκήρυξη 2Ε/2016: Τα οριστικά αποτελέσματα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔03/05/2017 - 15:21 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 03/05/2017 - 16:21

Τα οριστικά της 2Ε/2016 (ΦΕΚ 9/03.11.2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση τριάντα (30) μελών, στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε (5) ετών, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

Τριάντα (30) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί (με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις)» [κωδικός θέσης: 10001]. Αναρτήθηκαν οι πίνακες προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων καθώς και πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων καθώς και πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του , (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι). Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.7.2010) μετά την έκδοση του σχετικού .
Τα οριστικά αποτελέσματα εδώ
Loading...


  • europalso   ideascentral