Δείτε τον αριθμό των αιτήσεων για 148 θέσεις στην 10Κ/2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 10Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 80/21.12.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 8.270 αιτήσεις.

Δείτε τα στατιστικά της προκήρυξης