: Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα εννέα (69) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο έλεγχος των ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και η έκδοση των οριστικών πινάκων αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου, είτε στις αρχές Οκτωβρίου. 

Θυμίζουμε ότι τα προσωρινά αποτελέσματα εκδόθηκαν στις 27 Ιουνίου 2017 και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ολοκληρώθηκε στις  7 Ιουλίου 2017.

Ακολουθούν οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων:

Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης