Εντός της επόμενης εβδομάδας και το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 θα εκδοθούν τα ΦΕΚ για τις δύο νέες προκηρύξεις του που συνολικά αφορούν προσλήψεις 106 ατόμων σε θέσεις αορίστου χρόνου. Πρόκειται για την προκήρυξη και την προκήρυξη .

Η πρώτη προκήρυξη (10K/2017) αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΑΔΜΗΕ

Η δεύτερη προκήρυξη (11K/2017) αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 30 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Με τη δημοσίευση των σχετικών ΦΕΚ θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες για την έναρξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το διάστημα 21 με 25 Αυγούστου και να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Δείτε τις δύο ανακοινώσεις του  και τους πίνακες θέσεων:

Προκήρυξη 10Κ/2017 για τον ΑΔΜΗΕ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έχει αποσταλεί η 10Κ/2017 Προκήρυξη του , που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Δείτε τον πίνακα θέσεων 

Προκήρυξη 11Κ/2017 για την Τράπεζα της Ελλάδος

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2017 Προκήρυξη του , που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Δείτε τον πίνακα θέσεων