3.900 προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο – Σε διαδικασία επεξεργασίας βρίσκονται δύο νέοι διαγωνισμοί του για την πρόσληψη 3.900 νέων μόνιμων υπάλληλων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με το σύστημα της μοριοδότησης και όχι με γραπτό διαγωνισμό. Συνεπώς, συμμετοχή στο διαγωνισμό θα έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαιρέτως αν έχουν ή δεν έχουν συμμετάσχει στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που έγινε τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας», η προκήρυξη για τις ειδικότητες ΔΕ αφορά 2.800 θέσεις και το αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τα αιτήματα που έχουν καταχωρισθεί από το υπουργείο Εσωτερικών.

Λίγο πιο πίσω είναι η προκήρυξη για τις ειδικότητες ΥΕ, για την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή βρίσκεται εν αναμονή της καταχώρισης των αιτημάτων από το επισπεύδον υπουργείο. Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έχουν γίνει μέχρι στιγμής 1.100 αιτήματα.

Συνολικά και με τους δύο διαγωνισμούς αναμένεται να καλυφθούν κενά για 3.900 μόνιμους υπαλλήλους. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προκηρύξεις αυτές θα είναι έτοιμες μέχρι το καλοκαίρι και μόλις δοθεί το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση θα σταλούν για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

ΑΣΕΠ: Πού θα γίνουν οι νέοι διορισμοί

Οι φορείς που είναι ψηλά στη λίστα για την απορρόφηση προσωπικού είναι δήμοι, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, σχολεία, επιμελητήρια, ΔΕΚΟ, υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς.

Οι ειδικότητες για τις θέσεις ΔΕ είναι: ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Εργατοτεχνιτών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Μηχανολόγων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Αρτεργατών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου και ΔΕ Προσωπικού Εστίασης. Οι ειδικότητες για τις θέσεις ΥΕ είναι: ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Καθαριότητας Εσωτ. Χώρων/Εξωτ. Χώρων και ΥΕ Κηπουρών.

Μοριοδότηση κριτηρίων

Οι απόφοιτοι του κλάδου ΔΕ μοριοδοτούνται ως εξής: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (αναγόμενος στη 10άβαθμη κλίμακα, εφόσον η βαθμολογία είναι σε 20άβαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία (χωρίς στρογγυλοποίηση) – Βαθμός × 60 μόρια.

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη – 110 μόρια. Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης έως και 84 μήνες – 7 μόρια ανά μήνα. Αριστη γνώση ξένης γλώσσας – 90 μόρια. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας – 60 μόρια. Καλή γνώση ξένης γλώσσας – 40 μόρια. Ανατροφή σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο – 100 μόρια.

Οι τίτλοι σπουδών

Για τις θέσεις ΥΕ, το μόνο που θα ζητηθεί είναι απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής. Για την κατηγορία της ΔΕ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για ορισμένες θέσεις θα ζητηθούν και κάποια επιπλέον προσόντα, όπως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, απόδειξη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, γνώση ξένης γλώσσας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου

ΔΕ Τηλεφωνητών

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Πληροφορικής

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών

ΔΕ Εργατοτεχνιτών

ΔΕ Μαγείρων

ΔΕ Δομικών Εργων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

ΔΕ Θερμαστών

ΔΕ Μηχανολόγων

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών

ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου

ΔΕ Ψυκτικών

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Ξυλουργών

ΔΕ Αρτεργατών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης

ΥΕ Επιμελητών

ΥΕ Κλητήρων

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Καθαριότητας Εσωτ. Χώρων/Εξωτ. Χώρων

ΥΕ Κηπουρών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ