: Όσα πρέπει να ξέρετε για τις που φέρνουν 411 –  Τη δυνατότητα να διοριστούν στο Δημόσιο, μέσω έχουν δεκάδες υποψήφιοι, μέσα από επτά διαφορετικούς διαγωνισμούς μονίμων

Τονίζουμε ότι οι κάνουν δεκτά πολλά διαφορετικά πτυχία. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τους διαγωνισμούς:

3Κ/2021 (50 μόνιμοι)
4Κ/2021 (76 μόνιμοι)
5Κ/2021 (83 μόνιμοι)
6Κ/2021 (115 μόνιμοι)
2Ε/2021 (33 μόνιμοι)
3Ε/2021 (27 μόνιμοι)
4Ε/2021 (27 μόνιμοι)

Συνολικά θα προσληφθούν 411 μόνιμοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Αναλυτικά οι προκηρύξεις και οι προθεσμίες:

3Κ/2021

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 50 υπαλλήλων στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσω της προκήρυξης ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ) των εξής ειδικοτήτων:

32 – ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
9 – ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
9 – ΥΕ Επιμελητών

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.

Ο διαγωνισμός 4Κ/2021 αφορά στην πλήρωση 76 θέσεων εργασίας σε οκτώ φορείς (Καταστήματα Κράτησης Δράμας κ.α.)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, ώρα 14:00.

5Κ/2021

Μέσω του διαγωνισμού θα προσληφθούν συνολικά 83 μόνιμοι υπάλληλοι σε 17 φορείς.

Θα ζητηθούν υποψήφιοι τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει 9 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 24 Ιουνίου.

6Κ/2021

Ο νέος διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη 115 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

2 – ΠΕ Γεωτεχνικών
109 – ΠΕ Δημοσιονομικών
4 – ΠΕ Μηχανικών

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 15 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.