: Μεγάλο μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο προβλέπεται για το 2022, με τουλάχιστον 80.000 νέες .

Προσλήψεις μέσω

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το 2022 θα 15.863 σε διάφορα υπουργεία και φορείς ενώ όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει το Δεκέμβριο του 2021 θα δημοσιευθεί και η προκήρυξη για τις 25.000 θέσεις εργασίας για την κοινωφελή εργασία στους δήμους

Παράλληλα εξετάζονται και έξτρα 4700 προσλήψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσθετικά σε όλα τα παραπάνω θα είναι και κοντά στις 38.000 εκπαιδευτικών μέσω της α’ φάσης, β’ φάσης, γ’ φάσης και δ’ φάσης προσλήψεων

Αναμένεται άμεσα η νέα προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών ενώ αυτή την περίοδο τρέχουν προκηρύξεις για 5 φορείς στο δημόσιο.

Αυτή την περίοδο η που τραβάει τα βλέμματα είναι οι 416 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω ΑΣΕΠ

Συγκεκριμένα οι 45.563 προσλήψεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατανέμονται με στους παρακάτω φορείς.

Για το Υπουργείο Οικονομικών οι προτεινόμενες προσλήψεις θα είναι 104

Για το  Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα είναι 113 θέσεις

Για το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι 64 θέσεις

Για το Υπουργείο Παιδείας θα είναι 697 θέσεις

Για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι είναι 3221 θέσεις

Για το Υπουργείο Υγείας θα είναι 4716 θέσεις

Για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα καλυφθούν 1.144 θέσεις

Τέλος για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – 150 για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – 1155, για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – 283  ενώ για το Υπουργείο Ναυτιλίας – 304 θέσεις

Σύνολο περίπου 82.564 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ (Κοινωφελή εργασία) θα έχουμε το 2022

Προβλέπεται παράλληλα να προσληφθούν επίσης εντός του 2022 περίπου 1700 επαγγελματίες οπλίτες.

Νέο πρόγραμμα στον

Ωφελούμενοι της πράξης είναι 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

Προ των πυλών είναι το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας του που θα επιδοτεί στις επιχειρήσεις το 100% το μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές 10.000 δικαιούχων ανέργων.

Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που θα επιδοτήσει ο ΟΑΕΔ κατά 100%, δηλαδή και το μισθό και τις εισφορές των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν κάθε μήνα μετά και την αύξηση που δόθηκε το ποσό των 663 ευρώ (μεικτά)