ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΑ

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΑ

: ς 25 ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του προκήρυξε ο οργανισμός. Δείτε στο ipaidia.gr που μπορείτε να κάνετε αίτηση.

Πού κάνετε

Ανακοίνωση του για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του , που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΟΠΕΚΑ Επίδομα Παιδιού 2021: Αιτήσεις - πληρωμές ΕΔΩ

25 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ – ΑΣΕΠ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας – Πού κάνετε αίτηση

ΑΣΕΠ – Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 306 μόνιμων υπαλλήλων

ΑΣΕΠ: Πάνω από 130 ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας σε Υπουργείο – Αιτήσεις

 

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !