Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή χωρίς έκδοση νέας προκήρυξης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι το ΑΣΕΠ,,  καλεί υποψηφίους δύο προκηρύξεων (8Κ/2021 και 12Κ/2021) που θα διοριστούν στον e-ΕΦΚΑ.

Η πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής αφορά τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Πληροφορικής

Υποψήφιοι 8Κ/2021

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψήφιους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 611) της 8Κ/2021 προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις (κωδ. 701), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψήφιους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 425) της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις (κωδ. 501), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ από επιλαχόντες της 12Κ/2021

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψήφιους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ.θέσης 545) της προκήρυξης 12Κ/2021, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμηση τους για τις νέες θέσεις (κωδ. 301), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ