στην Εθνική Βιβλιοθήκη – Τι προβλέπει η προκήρυξη 4Κ/2023 – Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Παιδεία, η οποία φέρει τον αριθμό 4Κ/2023 και προβλέπει 77 μόνιμες προσλήψεις σε 23 διαφορετικούς φορείς του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ προβλέπει μόνιμες προσλήψεις στην Εθνική αλλά και σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες όλης της χώρας καθώς και στην Ακαδημία Αθηνών. Επιπλέον, προβλέπει νέες θέσεις εργασίας σε Πανεπιστήμια, Ιερές Μητροπόλεις, στο υπουργείο Εσωτερικών, στον ΕΛΓΑ και άλλους φορείς του Δημοσίου που είναι συναφείς με την Παιδεία.

Μέσω της 4Κ/2023 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πρόκειται να προχωρήσει, στην πλήρωση 13 θέσεων, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.