Όλα όσα πρέπει να ξέρετε αναφορικά με τις . Το βασικό κριτήριο για να προσληφθεί ένας υποψήφιος σε θέση μονίμου στο Δημόσιο είναι η επίδοσή του στον επικείμενο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022 (προκήρυξη 2Γ/2022).

Σύμφωνα με το workenter, με βάση το νέο σύστημα προσλήψεων για τις βαθμίδες εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, όσοι υποψήφιοι πιάσουν ή και ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση στις γραπτές εξετάσεις (55 μονάδες για κάθε μάθημα) μπαίνουν σε λίστα επιτυχόντων.

Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε έναν επιτυχόντα και έναν αποτυχόντα είναι η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ,. Όποιος μάλιστα γράψει πολύ πάνω από τις .

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το γεγονός ότι το μοναδικό κριτήριο πλέον είναι η βαθμολογία στα γραπτά, αρκεί να αναφέρει ότι στη… ζυγαριά της βαρύτητας η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις μετράει κατά 91% ενώ οι προσαυξήσεις μόλις το 9%.

Παράδειγμα:

Εάν ένας υποψήφιος πιάσει τη βάση και στα δύο μαθήματα -προκειμένου να είναι επιτυχών- κερδίζει 55 μονάδες σε κάθε μάθημα, δηλαδή έχει βαθμό γραπτής εξέτασης 110.

Αν ο ίδιος υποψήφιος έχει διδακτορικό (5 μόρια), άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (1 μόριο) και την ανώτερη αποδεκτή εμπειρία πέντε ετών (5 μόρια) λαμβάνει απ΄όλες αυτές τις ιδιότητες 11 μόρια ως προσαυξήσεις. Οπότε η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου για να διοριστεί είναι 110 μονάδες (από εξετάσεις) + 11 μονάδες (από ιδιότητες) = 121.

Από το παράδειγμα αυτό γίνεται αντιληπτό ότι οι ιδιότητες στην καλύτερη περίπτωση επηρεάζουν μόλις κατά 9% τον τελικό αριθμό μονάδων για διορισμό.