Θα καθυστερήσει η έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης , που αφορά διακόσιες τρεις (203) θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με πηγές του , για την συγκεκριμένη προκήρυξη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο έλεγχος των αιτήσεων, ούτε για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ίδιες πηγές σημείωναν, ότι «προηγούνται, ο έλεγχος και η έκδοση αποτελεσμάτων, προηγούμενων προκηρύξεων».

Μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή, τα στελέχη του , τόνιζαν ότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των αιτήσεων της προκήρυξης 6Κ/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.

Όπως είχε ανακοινώσει το για την συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν συνολικά  18.036 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 7.655    αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.515    αιτήσεις για την κάλυψη 14 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 7.866    αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Μάλιστα δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 117.791 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

51.584

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5.068

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

351

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8.899

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

948

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

50.941

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ