– Πώς θα γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και οργανισμούς.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το σχέδιο για τις προσλήψεις, σύμφωνα με το .

Ο, για να κερδίσουν οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τη μόνιμη θέση στο Δημόσιο.

Η διαδικασία θα γίνει ως εξής:

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στον γραπτό διαγωνισμό. Η προθεσμία ξεκινάει στις 2 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 του ίδιου μήνα

Με βάση τις γραπτές εξετάσεις (που θα γίνουν πιθανότατα τον Απρίλιο), το ΑΣΕΠ,, δημιουργεί πίνακα επιτυχόντων. Θεωρούνται επιτυχόντες, όσοι πιάσουν τη βάση (55 μονάδες) σε καθένα από τα δύο μαθήματα του διαγωνισμού

Εν συνεχεία βγαίνουν οι προκηρύξεις από δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και οργανισμούς. Αυτές οι προκηρύξεις, θα περιλαμβάνουν περίπου 6.000 θέσεις, για πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ

Όσοι είναι επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό – και μόνο αυτοί – δικαιούνται να κάνουν δεύτερη αίτηση ( η πρώτη αίτηση ήταν για συμμετοχή στον γραπτό), στην οποία θα επιλέξουν θέσεις και θα βάλουν και τα προσόντα τους: Μεταπτυχιακά αν υπάρχουν, εμπειρία, ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ. Όποιος δεν διαθέτει αυτά τα πρόσθετα προσόντα, δεν σημαίνει ότι κόβεται, απλώς δεν θα πάρει αυτά τα μόρια. Σημειώστε ότι αυτά τα μόρια είναι ελάχιστα και μπαίνουν ως προσαύξηση, στη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης.

Για να γίνει κατανοητό, η εμπειρία όπου κι αν αποκτήθηκε και χωρίς να έχει συνάφεια με τη θέση, αποδίδει μέχρι πέντε μόρια για πέντε χρόνια (1 μόριο για κάθε χρόνο). Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με πτυχίο φιλολόγου έγραψε 60 μονάδες στο πρώτο μάθημα, 70 μονάδες στο δεύτερο και έχει ένσημα (οποιαδήποτε ένσημα, για οποιαδήποτε δουλειά δύο χρόνια), θα πάρει δύο μόρια από εμπειρία. Άρα η συνολική του βαθμολογία είναι 60+70+2=132 μόρια. Με τα 132 μόρια, θα μπει στην διεκδίκηση των θέσεων, που θα προκηρύξουν οι φορείς.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το σύστημα, σημειώστε ότι η δεύτερη φάση των αιτήσεων για τους φορείς, μοιάζει κατά πολύ με τις γνωστές προκηρύξεις “Κ”. Μόνο που δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές, θα έχουν πλέον οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Να γνωρίζεται πάντως ότι, η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις, παίζει τον πολύ αποφασιστικό ρόλο για τον διαγωνισμό. Οι τυχόν προσαυξήσεις, απλά δίνουν κάποια λίγα επιπλέον μόρια. Για να δείτε πόσο λίγα μόρια δίνουν, συγκρίνεται τα 588 μόρια που δίνουν μέχρι τώρα οι προκηρύξεις “Κ” για την εμπειρία και τα μόλις πέντε μόρια που δίνονται πλέον, με το νέο σύστημα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2022. Η διαφορά είναι συντριπτική.

Σημαντικό: Η συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό, είναι πλέον ο μοναδικός δρόμος για τους πτυχιούχους. Όσοι δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό, δεν θα τους επιτραπεί να υποβάλλουν αίτηση στις προκηρύξεις των φορέων.