ετοιμάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευτούν τέσσερις προκηρύξεις για πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, για μόνιμο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες αφορούν τους επιτυχόντες του πανελλήνιου διαγωνισμού του Μαρτίου, οι οποίοι περιμένουν αγωνιωδώς την έκδοσή τους. Αυτές αφορούν την πλήρωση 3.500 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και περίπου 1.500 θέσεις αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε εκατοντάδες φορείς του δημοσίου. Η πρώτη αναμένεται να περάσει το «κατώφλι» του Εθνικού Τυπογραφείου κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη υπολογίζεται για τον Οκτώβρη.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στον προγραμματισμό των προσλήψεων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ περιλαμβάνεται και η προκήρυξη που θα περιέχει τουλάχιστον 57 προσλήψεις για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

Βέβαια, εκτός από τις προκηρύξεις της 2Γ/2022, ετοιμάζονται ακόμη δύο οι οποίες απευθύνονται σε απόφοιτους όλων των βαθμών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), για μόνιμο προσωπικό σε όλη τη χώρα χωρίς γραπτό διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ ετοιμάζει την προκήρυξη 4Κ/2023, αφορά στην πρόσληψη 80 μόνιμων σε Εθνικές Βιβλιοθήκες, στο υπουργείο Εσωτερικών, σε Μητροπόλεις και Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά και άλλους φορείς της Παιδείας και την προκήρυξη 5Κ/2023 για τουλάχιστον 600 θέσεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι εν λόγω προκηρύξεις αναμένεται να δημοσιευτούν από το ΑΣΕΠ εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου και στα μέσα του Οκτωβρίου, αντιστοίχως.

Οι επόμενες προκηρύξεις που έχει στο «συρτάρι» το ΑΣΕΠ αφορούν:

Η προκήρυξη για την κάλυψη 122 μόνιμων θέσεων σε τρία υπουργεία και τρεις μεγάλους φορείς του δημοσίου.
Η προκήρυξη για την κάλυψη 160 μόνιμων θέσεων σε δύο υπουργεία, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η προκήρυξη για την κάλυψη 14 θέσεων, με σειρά προτεραιότητας, στην Τράπεζα της Ελλάδος