: Δημοσιεύθηκε νέα προκήρυξη για την μόνιμου προσωπικού εκτός Πανελληνίων στο Λιμενικό – Δείτε για ποιούς.

Δείτε για ποιούς

Συγκεκριμένα, τοΣώμα έχει δημοσιεύσει συνολικά δύο διαγωνισμούς, για την πρόσληψη προσωπικού των εξής ειδικοτήτων και ειδικεύσεων:

Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
Εσωτερικής Παθολογίας
Χειρουργικής
Καρδιολογίας
Αναισθησιολογίας
Παθολογικής Ανατομικής
Νοσηλευτές
Βοηθοί Ακτινολογικού Εργαστηρίου
Βοηθοί Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Ολόκληρη η προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών στο Λιμενικό Σώμα.

 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δεκαπέντε (15) Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Όσοι/ ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό υποβάλουν Αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, έως και την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).