με – Πότε θα πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο . Μία μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, , έρχεται το προσεχές διάστημα και αφορά την προκήρυξης 3ΓΒ/2023 στους φορείς.

Πιο αναλυτικά,η  Ανεξάρτητη Αρχή, μετά από επικοινωνία με τους φορείς του δημοσίου, ανακοίνωσε επίσημα νέα αύξηση των θέσεων. Μέσω του νέου διαγωνισμού για τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, θα επιλεγούν – οριστικά- 4.282 υποψήφιοι.

Πρέπει να σημειωθεί οτι έχει ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη 190 φορέων. Στόχος είναι να σταλεί στο Τυπογραφείο στο τέλος Οκτωβρίου κάτι που θα εξαρτηθεί από το πότε θα δοθεί η σύμφωνη γνώμη των εν λόγω φορέων.

Προκηρύξεις δήμων 2023: Ποιοι θα προσληφθούν στους δήμους

Ο αριθμός μορίων που ανοίγει διάπλατα την πόρτα του μόνιμου διορισμού -πέραν της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις- είναι 34,5. Και το ένα μόριο από αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι κάποιες από τις θέσεις διορισμού θα… παιχθούν στην ισοβαθμία.

Η λίστα με τη μοριοδότηση των ιδιοτήτων έχει ως εξής:

Διδακτορικό: 5 μόρια (αρκεί να είναι αποδεκτό από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)
Μεταπτυχιακό: 2 μόρια (τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης)
Intergrated master: 1 μόριο
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας: 1 μόριο (για Γερμανικά ή Αγγλικά η Γαλλικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά)
Άριστη γνώση 2ης γλώσσας: 0,5 μόριο (για δεύτερη από τις παραπάνω ή γλώσσα που δεν εμπεριέχονται στις προαναφερόμενες – π.χ. Ρουμανικά)
Εμπειρία: 5 μόρια (ένα μόριο για κάθε έτος) – ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετράει οποιαδήποτε εμπειρία, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνάφεια της εμπειρίας με τη θέση
Εντοπιότητα (α’ περίπτωση): 20 μόρια
Εντοπιότητα (β΄ περίπτωση): 10 μόρια

Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κάποια από τα μόρια, διατηρούν τις πιθανότητες επιτυχίας τους με δεδομένο ότι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης έχει τον πρώτο λόγο.

Ωστόσο, όποιος διαθέτει κάποια από αυτά τα μόρια ενισχύει σημαντικά τη θέση του στη διαδικασία του διορισμού.