: Καλούμε το υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει και να διαψεύσει κάθε δημοσίευση που περιστρέφεται γύρω από το γραπτό , αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Αλλαγή συστήματος διορισμών

Ολοένα και περισσότερο πληθαίνουν οι φήμες για την αλλαγή του συστήματος διορισμών, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο γραπτός διαγωνισμός. Η ΠΕΑΔ ως εκπρόσωπος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μεγάλο πολιτικό λάθος και το υπουργείο θα βρει απέναντί του σύσσωμο τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Καλούμε το υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει και να διαψεύσει κάθε δημοσίευση που περιστρέφεται γύρω από το γραπτό διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που θα υπάρξει αλλαγή στα κριτήρια πρόσληψης των εκπαιδευτικών καλούμε το υπουργείο να συνομιλήσει και να αποφασίσει από κοινού με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Τέλος ζητούμε να υπάρξει μεταβατική περίοδος των συναδέλφων με μεγάλες προϋπηρεσίες οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια από τις συνεχόμενες αλλαγές του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών από την εκάστοτε κυβέρνηση.