:  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή εντός της πρώτη εβδομάδας του Αυγούστου, αναμένεται να εκδοθούν από το τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης .

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο είχαν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης τόσο για τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όσο και τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

— Στις 8 Ιουνίου 2016 εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 () που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων έχει ολοκληρωθεί από τις 19 Ιουνίου 2017.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα:

— Στις 28 Ιουνίου εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της () που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων (700) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων έχει ολοκληρωθεί από τις  10 Ιουλίου 2017.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα: