: Δυο ανακοινώσεις εξέδωσε ο που αφορούν τα αποτελέσματα ενστάσεων στο πλαίσιο ισάριθμων Προκηρύξεων του και Νησιωτικής Πολιτικής  για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει. Οι Πίνακες αποτελεσμάτων ανοίγουν από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεις).