: Στο Δήμο Αθηναίων ανοίγουν ΝΕΕΣ   – Ανακοινώθηκε πως θα γίνει πρόσληψη 35 ατόμων.

Οδηγός  για δικαιολογητικά, θέσεις, αιτήσεις

Πιο αναλυτικά, η θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι φορούν θέσεις εργασίας ιατρικού προσωπικού, ψυχιάτρων, καρδιολόγων, νοσηλευτριών, πληροφορικής, πολιτικών μηχανικών και παιδιάτρων.

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις εργασίας είναι η εξής:

) ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ( 2 θέσεις )

2) ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ( 2 θέσεις )

3) ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων Γυναικολόγων (3 θέσεις )

4) ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων ( 1 θέση )

5) ΠΕ Ιατρών Ψυχίατρος ( 1 θέση )

6) ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγος ( 1 θέση )

7) ΠΕ Νοσηλευτριών/των ( 4 θέσεις )

8) ΠΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων ( 2 θέσεις )

9) ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού ( 4 θέσεις )

10) ΠΕ Πληροφορικής ( 4 θέσεις )

11) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ( 4 θέσεις )

12) ΤΕ Μαιών / Μαιευτών ( 1 θέση )

13) ΤΕ Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας ( 3 θέσεις )