: Ξεκινά η διαδικασία για τις 393 ατόμων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου στον ΔΕΔΔΗΕ.

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη θα δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και αφορά συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θα γίνουν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη .

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της Προκήρυξης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης:

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα οκτώ (68) θέσεις.

* ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,

* ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,

* ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ,

* ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,

* ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ,

* ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ,

* ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ,

* ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ και

* ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) θέσεις.

* ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ.

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) θέσεις.

* ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.