3.500 θέσεις για πτυχιούχους μέσα στον Νοέμβριο – Ενα βήμα πριν από το , που προβλέπει την πλήρωση 3.500 θέσεων για απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσα από τη δεξαμενή των επιτυχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Πιο αναλυτικά, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει «ανάψει» τις μηχανές του προκειμένου να εκδοθεί εντός του Νοεμβρίου η προκήρυξη για τους ΠΕ. Στη διαδικασία συμμετέχουν οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά με την έκδοση της προκήρυξης. Θα ενισχυθούν όλοι οι φορείς του Δημοσίου σε ολόκληρη τη χώρα. Η «μερίδα του λέοντος» από τις νέες προσλήψεις θα κατευθυνθεί σε δήμους, περιφέρειες, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές.

Οι ειδικότητες

ΟΙ ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Αρχειονόμων- Βιβλιοθηκονόμων, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολίτων/ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Επικοινωνίας, ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων, ΠΕ Ιχθυολόγων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων/Αγρονόμων Τοπογράφων, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ Νομικής, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών και ΠΕ Ψυχολόγων.