: Στην άμεση 121 ατόμων προχωρούν 4 φορείς, με προκηρύξεις μέσω . Πρόκειται για τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τον Δήμο Πειραιά, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και τη . Oι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι:

Βρεφονηπιοκόμοι
Τεχνίτες
Μάγειρες
Καθαριστές

Οι διαγωνισμοί αφορούν υποψηφίους ηλικίας 18 – 65 ετών. Αναλυτικότερα:

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων προωθεί η Σιβιτανίδειος. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 18 μήνες. Εδώ, η Προκήρυξη.

Την πρόσληψη νέων υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πειραιά. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

ΕΕΤΑΑ

Ολοκληρώνεται την επόμενη Δευτέρα 8/1 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 58 νέων υπαλλήλων μέσω προκηρύξεων ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
ΔΕΗ

Την πρόσληψη νέων υπαλλήλων προωθεί μέσω , ο Κλάδος ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.