: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, για νέα προκήρυξη, για την μόνιμου προσωπικού στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Δείτε στο ipaidia.gr που κάνετε αίτηση.

Ποιά η ΝΕΑ

Ξεκίνησαν σήμερα οι για νέα προκήρυξη, μέσω , για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Θα προσληφθούν 16 υπάλληλοι στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με το διαγωνισμό 1Ε/2021.

Σημειώστε τους κλάδους:
-Μηχανικών
-Νομικών
-Οικονομολόγων
-Πληροφορικής
-Στατιστικολόγων Χημικών

Βιολόγων, γεωτεχνικών, περιβαντολλόγων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για προσλήψεις στην αστυνομία

: Διαβάστε αναλυτικά στο ipadiai.gr όσα πρέπει να ξέρετε – Θα 25 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αιτήσεις έως και την 1η Μαρτίου 2021

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής για τη νέα της ελληνικής (ΕΛ.ΑΣ.).

Μέσω του νέου διαγωνισμού ΣΟΧ(Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου), θα προσληφθούν 25 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ενώ, το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και την 1η Μαρτίου 2021.
-ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων 11
-ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3
-ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων 2
-ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών 4
-ΔΕ Οικοδόμων 1
-ΔΕ Τεχνικοί λοιπών ειδικοτήτων 4