Αιτήσεις για μόνιμες στην προκήρυξη 6Κ/2022 του . Θα επιλεγούν 66 άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– Αφορούν τις εξής ειδικοτήτες:

-ΠΕ Γεωτεχνικών
-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
-ΠΕ Μηχανικών
-ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
-ΠΕ Περιβάλλοντος
-ΤΕ Δασοπόνων
-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
-ΤΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
-ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
-ΔΕ Τεχνικών Βοηθών

– Σε ποιους φορείς θα απασχοληθεί το προσωπικό

-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών)

-Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

-Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Ο διαγωνισμός που αφορά στην πρόσληψη 66 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και σε εποπτευόμενους φορείς του, δίνει την δυνατότητα στους υποψηφίους με διοικητικά πτυχία να επιλέξουν έως και οκτώ κωδικούς θέσεων.

Πρόκειται για τους εξής κωδικούς, που αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 510, 511, 518 έως 521 και 508, 509.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ