Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση, εστάλη η προκήρυξη , για την πλήρωση 1.843 θέσεων, του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο οι επιτυχόντες του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν κριθεί ως επιτυχόντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο.

Να σημειωθεί ότι οι επιτυχόντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 2ΓΒ/2023 μόνο για κλάδο / ειδικότητές που έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση, που πραγματοποίησαν για τη συμμετοχή τους στον γραπτό διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στη «δεξαμενή» των επιτυχόντων, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή τους είναι η πληρωμή και κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου, αξίας τριών ευρώ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ημερομηνίες που θα καθορίζει το σχετικό ΦΕΚ, μόλις εκδοθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη αναμένεται να λάβει ΦΕΚ μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αντίστοιχα, η προκήρυξη για τους απόφοιτους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αναμένεται να βγει περί τα μέσα Οκτωβρίου και θα αφορά περίπου 4.300 προσλήψεις στο Δημόσιο.