ΑΣΕΠ: 8.838 αιτήσεις για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔02/08/2018 - 17:24 | Author: Newsroom Ipaidia

: Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 20/28.06.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υποβλήθηκαν συνολικά 8.838 .

Ειδικότερα υποβλήθηκαν:

  • 3.940 αιτήσεις για την κάλυψη είκοσι οκτώ θέσεων (28) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • 1.834 αιτήσεις για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • 3.064 αιτήσεις για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 5.508
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 123
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 123
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 328
ΣΥΝΟΛΟ 6.082
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1.834
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 3.064
Loading...
  • europalso   ideascentral