Όλα έτοιμα για τη δημιουργία της δικαστικής αστυνομίας. στη δικαστική αστυνομία που αφορά στο ένστολο προσωπικό.

Αναλυτικότερα, ο  διαγωνισμός αφορά 500 θέσεις δικαστικών αστυνομικών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα διατεθούν στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού (σε σύνολο 800 εγκεκριμένων) θα επιλεγούν με διαφορετική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, που περιλαμβάνει και τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Δείτε το έγγραφο