: Εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΣ, την οποία υπογράφει ο ΓΓ Κώστας Πουλάκης, με την οποία ζητά τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τους προσωρινά επιτυχόντες της προκήρυξης και τις 8.166 μόνιμες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών .

Οι φορείς, που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό του , καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία στον πρότυπο πίνακα που τους αντιστοιχεί και να τον αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Η ανάρτηση του συμπληρωμένου πίνακα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως σήμερα 18 Μαΐου 2018.

 

Προκειμένου το Υπουργείο να αντλήσει πληροφόρηση αναφορικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.3 του ν.4210/2013 σε σχέση με τους προσωρινά επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018, παρακαλούνται οι φορείς του πίνακα αποδεκτών αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία στον πρότυπο πίνακα που τους αντιστοιχεί (αρχείο μορφής .xls), να τον αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου που αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α ακολουθώντας τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ