ΑΣΕΠ 2Ε/2017: Πίνακας αποκλειόμενων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔12/01/2018 - 11:20 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του (asep.gr) οι προβλεπόμενοι από την Προκήρυξη (ΦΕΚ. 21/29.06.2017, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) πίνακες υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων προς πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

Δύο (2 ) Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Οικονομικά (με ειδίκευση στην Οικονομετρία ή στις Χρηματαγορές” [κωδικός θέσης: 10001].
Δύο (2) Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “ Οικονομικά (με ειδίκευση στα Μακροοικονομικά ή στην Πολιτική Οικονομία)” [κωδικός θέσης:10002].
Δύο (2) Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “ Οικονομικά (με ειδίκευση στη Δημοσιονομική Πολιτική ή στα Θεσμικά Οικονομικά” [κωδικός θέσης: 10003].

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, η προθεσμία υποβολής της οποίας ορίζεται από την ημέρα Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 22 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

ΑΣΕΠ 3Κ/2017: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης

Loading...


  • europalso

    ideascentral