Σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του , θα γίνει πρόσληψη 280 μονίμων υπαλλήλων μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι 280 θα γίνουν στο υπουργείο Παιδείας, σε πανεπιστήμια και εποπτευόμενους φορείς σε όλη την χώρα.

Η κατανομή των θέσεων, σύμφωνα με το , ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Υπουργείο Παιδείας 185 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 5 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ)
Πανεπιστήμιο Κρήτης 5 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 19 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 2 θέσεις (ΠΕ)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5 (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Γενικά Αρχεία του Κράτους 14 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ)
Πολυτεχνείο Κρήτης 2 θέσεις (ΠΕ, ΥΕ)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 7 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων 1 θέση (ΔΕ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 3 θέσεις (ΤΕ)