: Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 7/9-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), υποβλήθηκαν συνολικά 17.361 .

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 4.305 αιτήσεις για την κάλυψη 71 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 3.843 αιτήσεις για την κάλυψη 41 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 9.213 αιτήσεις για την κάλυψη 97 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 30.000 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1)

415

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)

1.548

 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

385

 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

63

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1)

62

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1)

76

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

255

 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)

2.734

 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

1.429

 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)

198

 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

86

 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2)

184

 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

471

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2)

1.745

 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

306

 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

251

 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

246

 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2)

1.755

 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

1.337

 ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2)

428

 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

124

 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3)

3.436

 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤ4)

1.681

 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4)

1.163

 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3)

4.983

 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4)

550

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4)

1.731

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C, D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4)

1.019

 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (ΜΕΜ3)

1.064

 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕΤ4)

275

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ