: «Τρέχει» η διαδικασία εξαγωγής των για τον γραπτό διαγωνισμό των 548 μονίμων θέσεων στην ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της προκήρυξης του .

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει κάνει ήδη γνωστό ότι ολοκληρώθηκε σε 75 εξεταστικά κέντρα η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.