Γνωστά έγιναν από το () τα στατιστικά των αιτήσεων για την Προκήρυξη (ΦΕΚ 30/18-9-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ( Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 733 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

63 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Π.Ε.
670 αιτήσεις για την κάλυψη 25 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.550 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής: