: Όπως έγινε γνωστό από τον  (), στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος, υποβλήθηκαν συνολικά 2.238 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: