ΑΣΕΠ 10Κ/2017: Τροποποίηση στην προκήρυξη για τον ΑΔΜΗΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔14/08/2017 - 16:14 | Author: Newsroom Ipaidia

Το (asep.gr) ανακοίνωσε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 27/4.8.2017 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Η αλλαγή έχει ως εξής:

Στη σελίδα 712 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η παράγραφος 2.γ:

γ) από το έτος 1977 έως και το έτος 1996 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ (κωδ. θέσεων 301-308) ήτοι του κλάδου Τεχνικών (Τ4) ειδικοτήτων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/51/16638/14.7.2016, ΦΕΚ 2243/20.7.2016/τ.Β’).

Αντικαθίσταται στο ορθό:
γ) από το έτος 1977 έως και το έτος 1996 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ (κωδ. θέσεων 301-318) ήτοι του κλάδου Τεχνικών (Τ4) ειδικοτήτων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/51/16638/14.7.2016, ΦΕΚ 2243/20.7.2016/τ.Β’).

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 11Κ/2017 – Όλες οι λεπτομέρειες

Loading...
  • europalso   ideascentral