– Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η κατανομή 19 ατόμων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), της προκήρυξης του , που αφορά στην πρόσληψη 76 μονίμων στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Το προσωπικό θα απορροφηθεί από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, μετά από απόφαση του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώστε:

  • Για τις 76 θέσεις, έχουν δημοσιευθεί -ήδη- οι οριστικοί πίνακες για ΤΕ, ΔΕ
  • Υποβλήθηκαν 1.489 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, 490 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας TΕ και 861 αιτήσεις για την κάλυψη 47 θέσεων κατηγορίας ΔΕ